Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Cesarz Francuzów w latach 1804-1815. Jeden z największych przywódców politycznych i wojskowych swojej epoki, która zresztą wzięła swoją nazwę od jego imienia. Z polskiej perspektywy działalność Napoleona budziła ogromne nadzieje na odzyskanie niepodległości, utraconej podczas rozbiorów. Stąd udział Polaków w walkach po stronie napoleońskiej. Warto wspomnieć tu choćby słynną polską szarżę podczas Bitwy pod Samosierrą w 1808 roku. Wtedy to też miały paść z ust cesarza słowa „laissez faire aux Polonais!”, czyli „zostawcie to Polakom!”.

NAPOLEON BONAPARTE - Bitwa pod Samosierrą

Historia Polskiej Kultury

Poznaj polską kulturę od najdawniejszych czasów aż do współczesnościPoznaj polską kulturę od najdawniejszych czasów aż do współczesności.

Polskie dzieła

Zapoznaj się z dziełami wielkich polskich poetów oraz wieszczów narodowychZapoznaj się z dziełami wielkich polskich poetów oraz wieszczów narodowych.

Współcześni twórcy

Panteon wielkich artystów

Folklor polonijny

Lista polskich zespołów folklorystycznych z kraju i ze świata. Do tej pory w naszej bazie zarejestrowało się 415 zespołów polonijnych z różnych państw. Lista polskich zespołów folklorystycznych z kraju i ze świata. Do tej pory w naszej bazie zarejestrowało się 415 zespołów polonijnych z różnych państw.

Baza linków kultury polonijnej

Odnośniki do różnych portali o tematyce kulturalnej. Najciekawsze polskie portale. Odnośniki do różnych portali o tematyce kulturalnej. Najciekawsze polskie portale.

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w 2016 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK