Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl
  • Strona główna
  • Kultura
  • Uchwała Australijskiego Parlamentu Federalnego upamiȩtniająca Tadeusza Kościuszkȩ

Uchwała Australijskiego Parlamentu Federalnego upamiȩtniająca Tadeusza Kościuszkȩ

W dniu 23 października, z inicjatywy Ambasady RP w Canberze, Izba Reprezentantów Parlamentu Federalnego Australii przyjęła uchwałę upamiętniającą postać Tadeusz Kościuszki w związku z 200. rocznicą Jego śmierci.

Projekt ustawy przedłożył poseł Jason Falinski, Przewodniczący Australijsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. W dyskusji na uchwałą posłowie podkreślali historyczne zasługi Tadeusza Kościuszki. Podkreślano również zaangażowanie Polaków w walkę o niepodległość oraz wkład imigrantów polskiego pochodzenia w rozwój Australii.

Niezależnie od uchwały, Minister Spraw Zagranicznych Australii p. Julie Bishop wystosowała list do Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

 

Pełnego tekstu uchwaly przedstawionej przez posła Jasona Falinskiego można wysłuchać na youtube:

https://youtu.be/53iNGYr8oEw


 

Teksty wystąpień czterech posłów biorących udział w dyskusji, tj. Mr. M. Kelly, Hon. Craig Kelly, Hon. Nick Champion oraz Hon. Tim Wilson, znajdują siȩ w Pulsie Polonii pod linkiem:

http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php…

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK