Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Tradycyjne polskie bale na Zaolziu

Organizatorzy polskich bali na Zaolziu od dziesięcioleci dwoją się i troją, by zafundować swoim gościom jak najlepszą zabawę. Jednym ze sposobów jest bal, który ma temat. Pierwszy taki bal, który przetrwał do dziś pod nazwą Babski Bal, został zorganizowany w 1928 roku w Datyniach Dolnych.

Jego formuła, dzięki której nie gaśnie jego popularność, od początku była jasna. – Panie proszą panów do tańca, spadający na parę dzwon upoważnia partnerkę do pocałowania partnera, odbywają się wybory Lwa Salonu – wymienia najważniejsze atrakcje Babskiego Balu jego obecny organizator, Stanisław Kołorz.

Później, głównie w latach 80. ub. wieku, bale tematyczne organizowały również inne terenowe koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, za każdym razem proponując balowiczom nowy temat i nowy wystrój. Dziś bale tematyczne organizują głównie mniejsze koła PZKO. Dzięki temu zyskują gości i rozgłos w terenie.

W ubiegły piątek wieczorem na Bal Pod Samolotami zaprosiły Zarządy Koła Macierzy Szkolnej z Cierlicka i MK PZKO Cierlicko-Kościelec. Z kolei Miejscowe Koło PZKO w Ligotce Kameralnej organizowało jubileuszowy Bal Towarzyski. Dzień później, w sobotę na balu „Jak za starych czasów” bawili się członkowie PZKO w Skrzeczoniu, natomiast w niedzielę na własnym balu spotkali się pezetkaowcy w Bystrzycy.
 
Źródło: Głos Ludu
 
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK