Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

II Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek w Moskwie

Dnia 7 stycznia 2017 r. w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie odbył się II Festiwal Polskich Kolęd i Pastorałek. Uroczyste otwarcie Festiwalu było poprzedzone uczczeniem pamięci zmarłego 30 grudnia 2016 r. Longina Komołowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Na Festiwalu wystąpiły znakomite polonijne zespoły „Wiosna” z Żeleznowodska, „Kwiaty Polskie” z Jarosławia, „Kalinka” z Wołgogradu oraz popularny zespół folklorystyczny „Baśki” z Moskwy. Piosenkarka Nika Ratomska z zespołem „Mantra” wykonała pastorałki we własnej aranżacji i kompozycji.

Wszystkie zespoły, które wzięły udział w Festiwalu, zostały odznaczone nagrodami.

Na zakończenie prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa podziękowała obecnemu na festiwalu Kierownikowi Wydziału konsularnego Ambasady RP w Moskwie p. Markowi Zielińskiemu za tradycyjne wsparcie imprezy.

Źródło: Kongres Polaków w Rosji

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK