Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Festiwal tańca, barw i radości w Kurytybie

W Kurytybie w Brazylii zakończył się 55 Festiwal Etniczny Parany. Folklor polski reprezentowało kilka zespołów polonijnych oraz gościnnie zespół Ziemia Bydgoska w Polski.

Kurytyba, chlubiąca się z faktu, że jej mieszkańcy stanowią bogatą mieszankę kulturową i etniczną, na którą składają się tradycje potomków imigrantów, świętowała 55 Festiwal Etniczny Parany, organizowany przez zrzeszenie grup etnicznych stanu Parana - AINTEPAR . W ciągu kilkunastu wieczorów w Teatrze Guaira prezentowały się zespoły folklorystyczne włoskie, niemieckie, polskie, ukraińskie, japońskie, hiszpańskie, portugalskie, paragwajskie i brazylijskie.

W polski wieczór 11 lipca br., oprócz polonijnych zespołów z Parany (WISŁA, WAWEL i WIOSNA), gościnnie wystąpił polski Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska. O tym jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się to przedstawienie może świadczyć fakt, że w teatrze, mieszczącym prawie dwa i pół tysiąca widzów, już pół godziny przed spektaklem trudno było znaleźć wolne miejsce! Przedstawienie będące prawdziwym kalejdoskopem mieszanki tańców polskich z przeróżnych regionów wibrował kolorami, hipnotyzującymi rytmami na przemian z rzewnymi melodiami. Tancerze kilku różnych pokoleń zaprezentowali się z wirtuozerią i ogromną pasją do dziedzictwa, odziedziczonego po przodkach przybyłych z Polski.

Niewątpliwym atutem zespołu z Polski, który wzbudził nieukrywany podziw i zachwyt publiczności, była mała orkiestra ludowa, która „na żywo”, z niesamowitą werwą i wirtuozostwem przygrywała tancerzom i śpiewakom Ziemi Bydgoskiej.

Następnego dnia zespół Ziemia Bydgoska sprezentował Konsulat RP swą miła wizytą, pięknymi kolorami polskich strojów oraz wieloma wesołymi pieśniami ludowymi. Budynek urzędu stał się miejscem sympatycznego i wzruszającego wydarzenia kulturalnego. Chyba nigdy w konsulacie nie było tak kolorowo, pięknie i wesoło. Grupa zaprezentuje się jeszcze w szeregu miejscowości polonijnych w Paranie (Campo Largo, Sao Mateus do Sul, Prudentopolis). Nawiązana współpraca z polonijnymi grupami folklorystycznymi powinna stać się impulsem do częstszych kontaktów i wzajemnie korzystnej wymiany doświadczeń oraz współpracy polskiej i polonijnej młodzieży. 

Na zakończenie festiwalu wystąpił zespół polonijny JUNAK, który w tym roku obchodzi 30-tą rocznicę pierwszej podróży do Polski. W 1986 roku po raz pierwszy folklorystyczny zespól z Brazylii wziął udział w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, zdobywając wyróżnienia i sympatię publiczności. W swoim spektaklu JUNAK nawiązał do historii zespołu, a także przedstawił tradycję wycinanek jako przejawu polskiej kultury ludowej.

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK