Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Wystawa „JAN PAWEŁ II. ŹRÓDŁA” na Światowych Dniach Młodzieży w Warszawie


„Jan Paweł II. Źródła” to tytuł wystawy przygotowanej przez Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży. Ekspozycja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
 
Celem wystawy jest upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski, pokazanie intelektualnego i duchowego doświadczenia XX wieku według św. Jana Pawła II, przypomnienie św. Faustyny, jednej z najpowszechniej czczonych świętych współczesnego Kościoła i przekazanego przez nią orędzia Miłosierdzia Bożego oraz promowanie historii Polski wśród turystów i pielgrzymów, którzy pojawią się w Warszawie w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.
 
Ekspozycja jest prezentowana od 20 lipca do 15 sierpnia br. (w godz. 10-22) w specjalnie zaaranżowanym pawilonie, którego projekt powstał w pracowni Nizio Design International. Pawilon znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 66 przed Biblioteką Rolniczą w Warszawie. Wystawa jest udostępniona odwiedzającym nieodpłatnie.
 
Strukturę ekspozycji stanowią cztery bramy i sześć przestrzeni, przez które prowadzi droga zwiedzania. Słowa Jana Pawła II prowadzą przez sale wystawowe, komentują, wyjaśniają polską historię. A ona pomaga zrozumieć podejmowane przez papieża-Polaka wybory.
 
Jego refleksje i komentarze umieszczone są na specjalnych panelach w kolejnych przestrzeniach ekspozycji dedykowanych momentowi chrztu Polski, świętym w dziejach Polski, św. Faustynie, św. Maksymilianowi Kolbe i bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Wystawa ukazuje również historyczne i duchowe dziedzictwo Polski, które osnute jest wokół idei miłosierdzia oraz solidarności.
 
Ład oraz chronologię narracji wprowadzają wybrane daty i miejsca, ważne dla historii Polski. Linię czasu rozpoczyna data chrztu Mieszka w 966 r., a kończy Solidarność i brama lednicka, oznaczająca wejście w trzecie tysiąclecie, symbolicznie dokonane przez Jana Pawła II.
 
Wystawa „Jan Paweł II. Źródła”, z uwagi na swój plenerowy charakter, nie jest wypełniona tradycyjnymi eksponatami.
 
Materiały, na bazie których wykreowana została ekspozycja, pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Akt Dawnych.
 
Wystawa jest częścią Miejskiej Strefy Kultury ŚDM, która w dniach 20-24 lipca funkcjonuje na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. 
 
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK