Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Koncert muzyki polskiej w Berlinie

W środę 29 czerwca br. w Französische Friedrichstadtkirche w Berlinie odbył się koncert muzyki polskiej z okazji 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu, pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka

Koncert inaugurujący cykl imprez kulturalnych przygotowanych przez niemiecką Polonię w celu uczczenia 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy 17.06.1991 roku, rozpoczął się o godzinie 19.30 powitaniem gości przez Przewodniczącego Konwentu Organizacji Polonijnych w Niemczech – Aleksandra Zająca. Pod koniec swojego przemówienia Aleksander Zając poinformował widzów o planowanym po przerwie letniej podjęciu rozmów polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu, regulującego sytuację Polaków, osób polskiego pochodzenia w Niemczech i niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce. Następnym mówcą był Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, członek Bundestagu Hartmut Koschyk. W swoim przemówieniu pozytywnie podsumował rozwój stosunków polsko-niemieckich, cytując na zakończenie fragmet  wiersza Josepha von Eichendorffa:

(...) "Jeśli nie mam odwagi
być lepszym, niż mój czas,
to powinienem przestać narzekać zgorzkniały. 
Ponieważ żaden czas nie jest sam z siebie zły."

Minister Adam Kwiatkowski – szef Gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał skierowany do gości koncertu list Prezydenta, podsumowujący stosunki polsko-niemieckie: (...)„Zawarty ćwierć wieku temu Traktat polsko-niemiecki i dorobek naszej 25-letniej współpracy – to świadectwo, że dobre porozumienie między Polakami i Niemcami jest trwałym, historycznym sukcesem. Tym cenniejszym, że odniesionym poprzez przezwyciężenie trudnej, bolesnej spuścizny przeszłości (...)”.

Moderację wieczoru prowadziła Joanna Ratajczak. Orkiestra Kameralna Academia ze Szczecina pod kierunkiem Bohdana Boguszewskiego w mistrzowski sposób wykonała „Dwie chatki”  Karola Kurpińskiego, koncert na fortepian E-Moll op. 11 Fryderyka Chopina i  „Orawę” Wojciecha Kilara. Utwór Chopina zagrany został przez młodego pianistę – finalistę Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego i laureata nagrody publiczności w r. 2015.

Muzyka w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Academia była prawdziwą ucztą dla ducha, występ zakończył się bisem „Orawy”.

Przed rozpoczęciem koncertu i po jego zakończeniu pokazywany był krótki film z impresjami stosunków polsko-niemieckich w ciągu ostatniego ćwierczwiecza.  Po koncercie goście mieli okazję do rozmów i spotkań przy lampce wina i preclu.

Joanna Trümner, Polonia-Viva

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK