Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Uczennice z Wilna – laureatkami XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Dnia 4 czerwca br. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się oficjalne zakończenie XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W tegorocznych zawodach ogólnopolskich wzięło udział 216 osób, 10 z nich – to laureaci II etapu Olimpiady na Litwie.

Od 5 do 9 kwietnia w Konstancinie olimpijczycy wykazywali się swymi umiejętnościami polonistycznymi: bronili opracowań tematów z języka i literatury podczas eliminacji ustnych oraz całe 5 godzin pisali wypracowanie. Ku dużemu zdziwieniu, aż trzy uczennice z Litwy – Adrianna Wołosewicz (naucz. Łucja Minowicz), Karolina Słotwińska (naucz. Łucja Minowicz) i Magdalena Bielawska (naucz. Bożena Borowska) – uzyskały wysoką punktację i zostały laureatkami tegorocznej olimpiady.

– Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest organizowana od 46 lat i do dziś cieszy się dużą liczbą uczestników. Od roku 1989 przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji. Poza Polską w I etapie bierze udział ok. 300-400 osób. W tym roku niezmiernie nas cieszy Litwa, która wykazała się wspaniale – aż 3 osoby z Litwy zdobyły tytuł laureata. Dawno takiego nie było – tymi słowami zgromadzonych witał przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, prof. dr hab. Tomasz Chachulski.

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie 35 osób oraz ich nauczyciele otrzymało nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Główna nagroda – to zapewnione studia w Polsce i stypendium.

– Ta olimpiada przekonała mnie, że marzenia naprawdę się spełniają, a drogę do jasno postawionego przed sobą celu toruje uczciwa praca i szczere zamiłowanie do tego, co robisz. Ktoś powiedział, że każdy olimpijczyk na tej drodze zwyciężył coś w sobie. W moim wypadku akurat tak było – sądzę, że w pewnym stopniu przezwyciężyłam swą nieśmiałość. Od lat marzyłam o studiach polonistycznych i teraz mam do tego otwartą drogę. Chyba do końca swych ziemskich dni będę wdzięczna kochanemu Henrykowi Sienkiewiczowi – patronowi mego pióra, bo to on właśnie wszczepił we mnie miłość do literatury i językoznawstwa. Niemniej dziękuję Bogu, że mnie wysłuchiwał oraz wszystkim, bez wyjątku, którzy wierzyli we mnie, szczególnie w chwilach, kiedy tej wiary brakło mi samej – powiedziała Karolina Słotwińska, uczennica 11 klasy Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli, która uzyskała 80 punktów i III lokatę. Komisja była zachwycona jej wiedzą i opracowaniem tematu z języka („Polski język literacki – pochodzenie, powstanie, rozwój”) i oprócz dyplomu laureata przyznała wyróżnienie.

Druga uczennica „ Syrokomlówki”, z lokatą II (87 punktów), również otrzymała specjalne wyróżnienie.

– Jestem bardzo szczęśliwa. Nigdy nie myślałam, nawet nie odważyłam się marzyć o tytule laureata ogólnopolskiej olimpiady. Celem było dobrze wypaść, przedstawić swój temat, który opracowywałam z zapałem i przyjemnością. Nie oczekiwałam, że praca zostanie tak dobrze oceniona. Stefan Żeromski, autor powieści „Ludzie bezdomni” pisał, że „życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć”. Ta olimpiada była nadzwyczaj trudną lekcją, ale przyniosła wiele radości, doświadczenia, potrafiłam udowodnić komisji, że polskie słowo i literatura żyje na Litwie i są nawet tacy, którzy czytają literaturę polską z pasją. Byłam mile zaskoczona, że wykładowcy z tak wielkim zainteresowaniem słuchali mnie – to była wspaniała dyskusja w pogodnej atmosferze, wcale niepodobna do egzaminu czy sprawdzianu. Cieszy mnie, że wzięłam udział w olimpiadzie – powiedziała Adrianna Wołosewicz, maturzystka Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, która miała tematy „Etykieta językowa” i „Stefan Żeromski”.
Dziś dziewczyny już nie czują strachu, niepewności, a tylko satysfakcję z dokonanej pracy i zwycięstwa. Są niezmiernie szczęśliwe i pełne wrażeń.

Źródło: L24.lt

 

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK