Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy“

W dniach 4-5 czerwca br. odbyły się Dni Kultury Polskiej na Żmudzi - XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy“. Od piątku do Kiejdan zjeżdżali się goście. Na życzenie mera samorządu rejonu kiejdańskiego Saulius‘a Grinkevičius‘a, uroczysty koncert tradycyjnego święta Polaków odbył się w Jaswojniach, ogłoszonych w 2016 r. „Małą stolicą kultury“. Imprezę, jak zawsze, rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jaswojniach, którą odprawił wielebny ksiądz Zygmunt Kopiczko z Suwałk. Po Mszy Św. od kościoła wyruszył korowód na plac pod Centrum Kultury. Po występie Orkiestr Dętych na placu, przeniesiono się do sali.

Na święto przybyli: Justas Pankauskas - doradca premiera Republiki Litewskiej Algirdas‘a Butkevičius‘a, Dariusz Łukaszewski - wójt Gminy Kadzidło, poeta z małżonką Małgorzatą, Olga Urbonienė - wicemer samorządu rejonu kiejdańskiego, Antanas Pavolis – wicedyrektor administracji samorządu rejonu kiejdańskiego, Krzysztof Parzychowski - wicestarosta z Kadzidła, Grzegorz Parzych - Dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej z Kadzidła, Rimas Rutkauskas i Orkiestra Dęta z mażoretkami z Solecznik, Stanisław Gawrych i Strażacka Orkiestra Dęta z Kadziła, Janina Lisiewicz – redaktor „Naszej gazety” z Wilna, Franciszka Abramowicz - członek ZG ZPL, prezes kowieńskiego oddziału ZPL, Paweł Łaszczych i Zespół Folklorystyczny „Kurpianka” z Kadzidła, Józef Murawski i zespół „Pogranicze” z Szypliszk, Cezary Nowakowski i Chór UTW „Wrzos” z Kętrzyna, Joanna  Gawryszewska i chór  „ Peludium” ze Szczytna, Marek Strzemecki, Barbara Patruś i Amatorski Zespół Taneczny "TAKA - PAKA" z Rzeszowa, Andrzej Ilkiewicz i Grupa Muzyczna „Concordia” z Dobrego Miasta, Wiktor Bochenek, poeta, z kapelą JANY i Trio galicyjskim z Niebylca, Stanisław Mażejko i zespół „Pogoda” z Niemenczyna, Marian Zinkiewicz i zespół „Kotwica” z Kowna, Janina Lisiewicz, Czesława Szlachta - Pytko - poetka ze Strzyżowa, Danguole Raudeliunienie – prezes wspólnoty Jaswojńskiej, Genė-Regina Dzikienė i Zespół Tańca z Jaswojń, Birute Gadišauskienė z przedstawicielami asocjacji „Jonavietė” i rodacy z Janowa, Waleria Wansewicz i zespół „Issa” z Kiejdan, Urszula Tomasiuk - poetka, pedagog, kulturoznawca - Przewodnicząca Sekcji Literackiej MTK w Siedlcach, Janusz Omelianiuk - wiceprezes MTK z Warszawy, Agata Świderska i Elwira Jankowska – poetki z Siedlc.

Koncert prowadził ulubiony przez publiczność Wincuk z Wilna – Dominik Kuziniewicz.

Po obiedzie występy Orkiestr Dętych z Mażoretkami i kapel przeniosły się na plac przed gmachem samorządu Kiejdan. Po występach kolorowy korowód ruszył przez starówkę Kiejdan na Stary Rynek pod Centrum Wielokulturowe, gdzie odbyły się występy Orkiestr Dętych z Mażoretkami. W Centrum Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie, w którym udział wzięli poeci: Dariusz Łukaszewski z Kadzidła, Czesława Szlachta - Pytko ze Strzyżowa, Wiktor Bochenek z Niebylca, Urszula Tomasiuk , Agata Świderska i Elwira Jankowska z Siedlc, Irena Duchowska i inni. Wystąpił chór „Preludium” ze Szczytna i ZT „Taka-Paka” z Rzeszowa.

Wieczór integracyjny z występami Orkiestry Dętej z Kadzidła i kapel miał miejsce w kiejdańskiej restauracji „Aušruta“. Pogoda sprzyjała. Podczas wieczorku integracyjnego nawiązało się wiele nowych przyjaźni, dzięki wytrwałym orkiestrantom i kapelom, tańczono i bawiono się do północy.

O reklamę imprez zadbali Mass media: Wilnoteka, Nasza Gazeta, Kurier Wileński, Tygodnik Wileńszczyzny, Kedainiu garsas, Rinkos aikšte, Muge, Kėdainių krašto televizija, TV Rygveda, audycja polska Radia litewskiego i inni.

Partnerzy: Centrum Kultury w Jaswojniach, Kiejdańskie Centrum Wielokulturowe, parafia jaswojńska, Oddział ZPL „Lauda“. Sponsorzy: Samorząd rejonu kiejdańskiego, Wspólnota Jaswojńska, Departament Mniejszości Narodowych RL, ZPL, Oddział ZPL rejonu wileńskiego, samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego oraz sponsorzy wszystkich zespołów i sami uczestnicy.

Organizatorzy i uczestnicy dziękują wszystkim sponsorom, instytucjom, firmom i osobom prywatnym, za umożliwienie przyjazdu zespołów na Laudę i Żmudź.  Wszyskim serdeczne - Bóg zapłać.

Irena Duchowska

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK