Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

Stowarzyszenie Kulturalne Polsko-Włoskie Wspólna Europa w Palermo

Stowarzyszenie „Wspólna Europa” z siedzibą w Palermo powstało prawie 3 lata temu. W 2014 roku przy stowarzyszeniu wystartowała Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego. 

Stowarzyszenie Kulturalne "Europa Condivisa - Wspólna Europa" powstało w lipcu 2013 roku. Już od samego początku swojej działalności, wzbudziło zainteresowanie wśród młodych Polaków osiedlonych na Sycylii oraz lokalnej społeczności.

"Polska jest naszą Ojczyzną, powinniśmy być z niej dumni, powinniśmy dbać o to, aby nasze dzieci mówiły po polsku, rozpowszechniać i chronić naszą kulturę". Te priorytety stały się naszym statutem.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-kulturalną, apolityczną i bezdochodową, działającą w duchu demokracji i wolności. Jego głównym celem jest ochrona i propagowanie kultury polskiej oraz języka polskiego za granicą, a w szczególności we Włoszech, podtrzymywanie społecznych więzi pomiędzy rodakami na obczyźnie, a także umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju.

Integracja społeczno-kulturalna Polaków we Włoszech, promowanie i zacieśnianie więzi instytucjonalnych, kulturalnych, gospodarczych i turystycznych pomiędzy Polską a Włochami ma na celu wzbudzenie wśród cudzoziemców zainteresowania do kultury polskiej, oraz rozwinięcie kontaktów i rozbudowanie relacji partnerskich pomiędzy krajami europejskimi. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi takimi jak: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Konsulatem Honorowym w Palermo, Urzędem Miasta w Palermo i innymi organizacjami pozarządowymi, które kierują się podobnymi formami działania.

Wśród rozmaitych inicjatyw kulturalnych które promujemy, szczególną uwagę poświęcamy na:  spotkania, koncerty, wystawy, konferencje, manifestacje kulturalne oraz celebracje rocznic historycznych i polskich tradycji świątecznych.

Kolejnym ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest rozwijanie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród dzieci polskich i polskiego pochodzenia na Sycylii. W tym właśnie celu, od stycznia 2014 roku, Stowarzyszenie zaczęło organizować spotkania polskich rodziców i dzieci w Palermo, które przekształciły się następnie w Sobotnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego.

Uczniowie uczęszczający regularnie na sobotnie zajęcia, nie tylko pogłębiają swoją wiedzę w różnych dziedzinach: język polski, historia polski, geografia, muzyka, literatura polska , ale również wzmacniają swoje ogólne kompetencje językowe. Przyswojona w dzieciństwie dwujęzyczność, obcowanie od pierwszych lat życia w kręgu dwu kultur, owocuje dostrzeganiem różnorodności świata, czyni go bogatszym oraz daje więcej perspektyw na przyszłość. Sobotnia szkoła jest częściowo dofinansowana ze środków polonijnych w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Opis działalności: 

● Założenie Stowarzyszenia - lipiec 2013.

● 11 listopada 2013 - Koncert z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości, (F. Chopina, K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego) w wykonaniu młodej polskiej śpiewaczki Katarzyny Otczyk-Marcelli przy akompaniamencie fortepianu na którym zagrał  DiegoProcoli.

● Wrzesień 2014 - Rozpoczęcie zajęć w Sobotniej Szkole Kultury i Języka Polskiego w Palermo.

● Maj 2015 – Współorganizacja występu " Akademia Ruchu" w Palermo – 3 spektakle- 3 Workshop.

●Czerwiec 2015- Projekcja filmów animowanych -  "Antologia polskiej animacji dla dzieci. Witold Giersz - polski twórca animacji”

● Listopad 2015 – Warsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych " Dwujęzyczność łączy i daje moc " z udziałęm Pani Anety Nott- Bower- eksperta w dziedzinie dwujęzyczności z Manchester.

● Grudzień 2015 - Koncert świąteczny polskiej muzyki traycyjnej " Dialogi z Kolbergiem” w wykonaniu Ani Brody ( głos, cymbały) i Iwony Sojki ( skrzypce).

 

Zarząd:

  • Prezes: Beata Elżbieta Kowalczyk
  • Z-ca Prezesa: Patrycja Stefanek
  • Skarbnik i Sekretarz: Katarzyna Zając 

 

Stowarzyszenie Kulturalne "Europa Condivisa - Wspólna Europa"

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK