Wspólnota Polska
kultura
.wspolnotapolska.org.pl

15 lat temu otwarto Dom Kultury Polskiej w Wilnie

18 lutego 2001 r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W uroczystości otwarcia wzięła udział polska delegacja, marszałek Alicja Grześkowiak, senatorowie Anna Bogucka-Skowrońska, Teresa Urniaż-Grabowska i Adam Struzik, poseł Tadeusz Wrona, a także przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z prezesem Andrzejem Stelmachowskim na czele.

W otwarciu DKP uczestniczyli także przedstawiciele władz litewskich, działacze społeczności polskiej na Litwie, przedstawiciele ambasady polskiej w Wilnie, przedstawiciele działających w Polsce organizacji kresowych i Polonii z Zachodu.

W ciągu 15 lat działalności w DKP odbyło się kilka tysięcy imprez. Na scenie Domu Polskiego zagrali tacy polscy artyści, jak: Acoustic Acrobats , Alicja Węgorzewska, Anna Szałapak, Arka Noego, Czesław Śpiewa, Kasia Kowalska, Lao Che, Lombard, Pośpieszalscy, Raz Dwa Trzy, Stare Dobre Małżeństwo, T.Love, a także wileńskie gwiazdy, między innymi Ewelina Saszenko, Jan Maksymowicz, Katarzyna Niemyćko, Kapela Wileńska, Kite Art, Sto Uśmiechów , Will’n’ska, Wilenka, Wilia, Zgoda, Zbigniew Lewicki i wiele innych.

W DKP mają swoje siedziby mają niemalże wszystkie organizacje polskie – od politycznych, przez społeczne, sportowe, aż do kulturowych.

Od kilku lat dzięki Domowi Polskiemu polska oferta wzbogaca między innymi wileńską Noc Kultury i inne przedsięwzięcia. W DKP odbywają się wystawy malarstwa i fotografii artystów z Wileńszczyzny i z Polski.

Źródło: Znad Wilii

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK